Recruiting a new Chief Executive

Do you want to lead small and energetic third sector organisation working to make the planning process accessible and relevant to local communities? Are you a natural leader capable of motivating staff through change? Do you excel at developing strategic relationships and networks? Can you demonstrate a commitment to outcomes?

If you share our enthusiasm for positive change in planning, we want to hear from you.Hoffech chi arwain sefydliad bach a brwdfrydig y drydedd sector sy’n gweithio i wneud y broses gynllunio yn hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol? Ydych chi’n arweinydd naturiol sy’n gallu ysbrydoli staff drwy newidiadau? Ydych chi’n rhagori ar ddatblygu perthnasau strategol a rhwydweithiau? Allwch chi arddangos ymrwymiad i ganlyniadau?

Os ydych chi’n rhannu ein brwdfrydedd am newid cadarnhaol mewn cynllunio, rydym am glywed oddi wrthych.

Share via
Share via
Send this to a friend