Free planning training workshop

Planning Aid Wales will be delivering free planning training workshops in Cardiff, Torfaen and Merthyr Tydfil.  The workshops will introduce exciting changes to the planning process including:

  • Place Planning by local communities, and;

 

  • a new requirement on developers of larger schemes to consult with local communities before submitting planning applications.

 

The workshops are being offered in all Welsh planning authority areas with funding from Welsh Government.

 

For more information on our next workshop locations, please click hereBydd

 

Cynlluniwyd y gweithdy hwn i gynorthwyo cynghorwyr cymuned a thref i ddeall eu rôl mewn cynllunio. Bydd hefyd yn cyflwyno newidiadau cyffrous fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf yn berthnasol i:

 

  • Cynllunio Cynefin gan gymunedau lleol ac;

 

  • amod bod datblygwyr cynlluniau mwy o faint yn ymgynghori â chymunedau lleol cyn cyflwyno eu ceisiadau cynllunio.

 

Cynigir y gweithdy hwn i bob ardal awdurdod cynllunio Cymreig, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Cymorth Cynllunio Cymru fydd yn cynnal y gweithdy, sydd wedi ei drefnu gyda chymorth gan eich awdurdod cynllunio lleol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydful.

 

 

Planning Aid Wales will be delivering free planning training workshops in Cardiff, Torfaen and Merthyr Tydfil.  The workshops will introduce exciting changes to the planning process including:

  • Place Planning by local communities, and;
  • a new requirement on developers of larger schemes to consult with local communities before submitting planning applications.

The workshops are being offered in all Welsh planning authority areas with funding from Welsh Government.

For more information on our next workshop locations, please click here

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend