Helpline service closed over Christmas period

The Helpline service will be temporarily closing over the Christmas period, from Friday 25th December until morning of Monday 4th January 2016.

We will respond to any messages left during this period on Monday 4th January.

On behalf of all at Planning Aid Wales, we wish you a very Happy Christmas.

Bydd y gwasanaeth Llinell Gymorth ynghau dros dro dros gyfnod y Nadolig, o Ddydd Gwener Rhagfyr 25ain tan fore Llun Ionawr 4ydd 2016.

Byddwn yn ymateb i unrhyw negeseuon a ddaw yn ystod y cyfnod hwn, ar Ddydd Llun Ionawr 4ydd.

Ar ran pawb yn Cymorth Cynllunio Cymru, dymunwn Nadolig Llawen iawn i chi.

Share via
Share via
Send this to a friend