Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2023  ar-lein ac ym Mhrifysgol Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW Ystafell B21 (Opsiwn i ymuno o bell, bydd angen cyfeiriad e-bost) Ddydd Llun Gorfennaf 1 2024 am 4yp.

Notice of Annual General Meeting

Planning Aid Wales Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 2024 Annual General Meeting of Planning Aid Wales Limited will be held online and at Wrexham University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW Room B21 (Option to join remotely - Email address required) on Monday 1st July 2024 at 4pm.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend