Creu Lleoedd i’r Gymraeg Ffynnu

Ar 25 Tachwedd 2021, cynhaliodd Cymorth Cynllunio Cymru ac IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith Cymru, gynhadledd fini ar y cyd ar lein a ddaeth at ei gilydd, gynllunwyr, arbenigwyr y Gymraeg a Chynghorau Cymuned a Thref sy’n cymryd camau i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg, cefnogi’r defnydd o Gymraeg yn eu cymunedau ac yn ystyried, neu’n cymryd rhan, mewn cynllunio a chreu lleoedd.

Placemaking for a Thriving Welsh Language

On 25th November 2021, Planning Aid Wales and IAITH: Welsh Centre for Language Planning delivered an online joint mini conference that brought together planners, Welsh language specialists and Community and Town Councils (CTCs) who are taking steps to make more use of Welsh, support the use of Welsh in their communities and are thinking about or involved in planning and placemaking.

Cynllun Cynefin y Drenewydd a Llanllwchaiarn

Mae Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn yn falch iawn o adrodd bod y Cynllun Cynefinoedd wedi'i fabwysiadu gan Gyngor Sir Powys fel Canllawiau Cynllunio Atodol ddoe.

Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio yng Nghymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn falch i gyhoeddi lansiad adroddiad ymchwil newydd sy’n ceisio archwilio ac arddangos gwerth ymgysylltiad yng ngwaith cynllunio yng Nghymru, gyda’r bwriad o gynnig llwybr i blannu ymarfer gorau ymgysylltiad yn y system gynllunio Gymreig.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via
Send this to a friend