Cynllun Cynefin y Drenewydd a Llanllwchaiarn

Mae Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn yn falch iawn o adrodd bod y Cynllun Cynefinoedd wedi'i fabwysiadu gan Gyngor Sir Powys fel Canllawiau Cynllunio Atodol ddoe.

Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio yng Nghymru

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn falch i gyhoeddi lansiad adroddiad ymchwil newydd sy’n ceisio archwilio ac arddangos gwerth ymgysylltiad yng ngwaith cynllunio yng Nghymru, gyda’r bwriad o gynnig llwybr i blannu ymarfer gorau ymgysylltiad yn y system gynllunio Gymreig.

The Value of Engagement in Planning in Wales

Planning Aid Wales is proud to announce the launch of a new research report that sets out to explore and demonstrate the value of engagement in the working of planning in Wales, with the goal of proposing a path to embedding best-practice engagement in the Welsh planning system.

Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2021 ym mhrif swyddfa Cymorth Cynllunio Cymru, Llawr Cyntaf, 174 Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3NB ar Ddydd Mercher Mehefin 23ain 2021 am 4.30yp.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via
Send this to a friend