Siarter Newydd i Gymru ar Greu Lleoedd

Ar fedi 24ain 2020, lansiodd Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol y Siarter newydd i Gymru ar Greu Lleoedd yng Nghynadledd Fyw Cynllunwyr Cymru. Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn falch i gadarnhau ei fod yn un o lofnodwyr y Siarter ac yn ymrwymo’r sefydliad i’r egwyddorion ac i gefnogi Creu Lleoedd ar draws Cymru. 

A New Placemaking Charter for Wales

On the 24th September 2020, Julie James, Minister for Housing and Local Government launched the new Placemaking Wales Charter at the Welsh Planner Live Conference. Planning Aid Wales is pleased to confirm it is a signatory to the Charter and commits the organisation to the principles and to support Placemaking across Wales.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via
Send this to a friend