Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2021 ym mhrif swyddfa Cymorth Cynllunio Cymru, Llawr Cyntaf, 174 Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3NB ar Ddydd Mercher Mehefin 23ain 2021 am 4.30yp.

Notice of Annual General Meeting

Planning Aid Wales Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 2021 Annual General Meeting of Planning Aid Wales Limited will be held at the Planning Aid Wales head office, First Floor, 174 Whitchurch Road, Heath, Cardiff CF14 3NB on Wednesday 23rd June 2021 at 4.30pm.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via
Send this to a friend