Mae Cynllun Cynefin Colwyn wedi cyrraedd!

Ar ôl misoedd lawer o waith gan y Grŵp Llywio, rhanddeiliaid ac aelodau o’r gymuned – rydym yn falch i gyhoeddi bod Cynllun Lle Colwyn bellach wedi’i lansio a chafodd ei fabwysiadu’n ffurfiol gan Gyngor Tref Bae Colwyn ar 22ain Ionawr 2024.

The Bay of Colwyn Place Plan is here!

After many months of work by the Steering Group, stakeholders and members of the community - we are proud to announce that the Colwyn Place Plan has now been launched and was formally adopted by the Bay of Colwyn Town Council on the 22nd January 2024.

Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2023  ar-lein ac yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon i Gymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW (Opsiwn i ymuno o bell, bydd angen cyfeiriad e-bost) Ddydd Llun Gorfennaf 3 2023 am 4yp.

Notice of Annual General Meeting

Planning Aid Wales Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 2023 Annual General Meeting of Planning Aid Wales Limited will be held online and at Sports for Wales National Centre, Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW. Bute Suite 2 (Option to join remotely - Email address required) on Monday 3rd July 2023 at 4pm.

Community

There are no posts

Culture

There are no posts

Sport

There are no posts

Relax

There are no posts

Share via
Share via
Send this to a friend