Holiadur Llinell Gymorth

Fel defnyddiwr diweddar ein gwasanaeth Llinell Gymorth, byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech sbario ychydig funudau i lenwi’r holiadur boddhad hwn. Defnyddir yr adborth a roddwch i ddatblygu’r gwasanaeth Llinell Gymorth ac i ddarparu hyfforddiant pellach i staff a gwirfoddolwyr. Bydd eich ymateb yn cael ei gadw’n gyfrinachol.

Share via
Share via
Send this to a friend