Ymateb i Geisiadau Cynllunio

This event has ended

11 Baker Street, Aberystwyth SY23 2BJ

Sesiwn hyfforddi yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Cyflwyno offer a gwybodaeth er mwyn tywys cynghorau trwy sut i ymateb i geisiadau, a sicrhau bod eu sylwadau yn effeithiol a phriodol ar gyfer eu hardal.

Bydd y sesiwn hyfforddi hon yn para am 2.5 awr gyda saib o 15 munud. Mae’n hollol ryngweithiol gyda chyfleoedd i holi ac ateb trwy gydol yr amser.
Bydd y sesiwn hyfforddi yn darparu:

  • Trosolwg byr ar gynllunio
  • Mewnwelediad i’r broses cais cynllunio, penderfyniadau ar geisiadau ac adroddiad y swyddog
  • Gwybodaeth ar bwysigrwydd gwneud cysylltiadau â pholisïau’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)
  • Golwg ar ystyriaethau perthnasol – beth ydyn nhw a pham maent o bwys?
  • Canllawiau ar sut i wella eich ymatebion i geisiadau cynllunio
Archebwch nawr ar Eventbrite >>

 

Send this to a friend