Gwerth Ymgysylltiad mewn Cynllunio: Traddodi ymgysylltiad cymunedol ystyrlon yng Nghymru

This event has ended

I gydfynd â chyhoeddi ein hadroddiad ymchwil cynhwysfawr newydd ar werth ymgysylltiad cymunedol mewn cynllunio, bydd y sesiwn hyfforddi 2-awr yma yn:

  • Diffinio ac eglurhau termau sy’n berthynol i ymgysylltiad a’r hyn yw ymgysylltiad ystyrlon da mewn gwirionedd.
  • Archwilio egwyddorion a buddianau ymarfer ymgysylltu.
  • Archwilio atebion ymarfer ôl i heriau cyflenwi ymgysylltiad effeithiol gydag adnoddau cyfyngedig.
  • Amlygu ystod o astudiaethau achos ymgysylltiad arloesol sydd wedi eu traddodi gan awdurdodau lleol, y sector breifat a chynghorau cymuned.
  • Amlygu prif ganlyniadau ein hymchwil a chynnig atebion ymarferol, cyraeddadwy i draddodi canlyniadau gwell ac amcanion llesiant trwy ymarfer ymgysylltu.
  • Archwilio mentrau mewn ymgysylltiad digidol a sut gellir eu cynnwys mewn strategaeth ymgysylltiad holistig.

Mae’r digwyddiad hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhywun sy’n gyfrifol am draddodi ymgysylltiad cymunedol o fewn y broses gynllunio – Swyddogion Awdurdodau Cynllunio Lleol, y Sector Breifat / datblygwyr / asiantau a Chynghorau Cymuned a Thref.

Archebwch nawr ar Eventbrite >>
Send this to a friend