Buddion Cymunedol o Gynllunio a Chytundebau Adran 106

This event has ended

Mae cynllunio yn gweithio orau pan fo’n gweithio gyda chymunedau lleol. Gall defnyddio’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) a chyfraniadau Adran 106 gynorthwyo i leihau effeithiau datblygiadau newydd ar gymunedau a seilwaith.

Trwy edrych ar y rheoliadau a’r technegau cyfredol a’r cyfleoedd a gynigir gan ASC a chyfraniadau Adran 106, bydd y digwyddiad hwn yn anelu at ddadorchuddio dirgelion y prosesau hyn a nodi sut gall defnydd priodol ohonynt ychwanegu gwerth at gynllunio ar gyfer cymunedau lleol a datblygwyr.

 

Bydd y digwyddiad yn:

Esbonio’r hyn yw ASC a chyfraniadau Adran 106 a sut y gweithredir y rhain.

Nodi sut mae ASC yn datblygu ar draws Cymru.

Disgrifio sut mae datblygwyr yn ymdrin â chyllid ac ymarferoldeb datblygu a galluogi cymunedau lleol a chynrychiolwyr i ddeall gofynion ariannol dablygu.

Archwilio’r gwerth y gall y prosesau roi i’r system gynllunio a chymunedau lleol yng Nghymru.

 

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

Awdurdodau Cynllunio Lleol, Swyddogion a Chynghorwyr sy’n chwilio am ganllawiau ar sut gall ASC a chyfraniadau Adran 106 chwarae rôl mewn cynllunio cadarnhaol.

Cynghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymuned sy’n ceisio deall y cyfraniadau a datblygu proses ariannol i alluogi cyfleoedd i ymgysylltu’n llawn yn y broses datblygu.

Datblygwyr / asiantwyr sydd â diddordeb yn sut mae’r broses yn dod yn ei blaen ac yn cael ei gweithredu, a’r hyn a ellir ei gyflawni trwy ymgysylltiad cymunedol ystyrlon yn y broses hon.

 

Faint?

Cyfranogwr                                                                                       £50

Cynghorau & Tref Cymuned a Grpwiau Gwirfoddol                £35

Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio                                            Am ddim

Gostyngiad o 10% i sefydliadau sy’n anfon 4 cyfranogwr

 

 

Archebwch nawr ar Eventbrite >>

 

Send this to a friend