Buddion Cymunedol o Gynllunio a Chytundebau Adran 106

Mae cynllunio yn gweithio orau pan fo’n gweithio gyda chymunedau lleol. Gall defnyddio’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) a chyfraniadau Adran 106 gynorthwyo i leihau effeithiau datblygiadau newydd ar gymunedau a seilwaith.

Trwy edrych ar y rheoliadau a’r technegau cyfredol a’r cyfleoedd a gynigir gan ASC a chyfraniadau Adran 106, bydd y digwyddiad hwn yn anelu at ddadorchuddio dirgelion y prosesau hyn a nodi sut gall defnydd priodol ohonynt ychwanegu gwerth at gynllunio ar gyfer cymunedau lleol a datblygwyr.

 

Bydd y digwyddiad yn:

Esbonio’r hyn yw ASC a chyfraniadau Adran 106 a sut y gweithredir y rhain.

Nodi sut mae ASC yn datblygu ar draws Cymru.

Disgrifio sut mae datblygwyr yn ymdrin â chyllid ac ymarferoldeb datblygu a galluogi cymunedau lleol a chynrychiolwyr i ddeall gofynion ariannol dablygu.

Archwilio’r gwerth y gall y prosesau roi i’r system gynllunio a chymunedau lleol yng Nghymru.

*Mwy o fanylion i ddilyn

Send this to a friend