Adfywio Trefi a Chymunedau Cymru ar ôl Covid-19

This event has ended

Mae trefi a chymunedau Cymru’n fannau unigryw gyda’u synnwyr penodol o’u cynefin.  Yn wyneb Covid-19 ac wrth adlewyrchu ar flwyddyn pan oedd ein cymdogaethau lleol a’n trefi mor bwysig i ni – sut allwn ni nawr sicrhau eu cynaliadwyedd a’u llwyddiant yn y dyfodol?

Bydd y siaradwyr yn adlewyrchu ar y pandemig a sut y gall ein trefi a’n cymunedau symud ymlaen yn nhermau buddsoddiad ac adfywiad.

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio ffyrdd y gall cynllunio chwarae rôl wrth greu fframwaith cadarnhaol i gyflenwi cynefinau cynaliadwy a bydd yn adlewyrchu ar arferion arloesol sy’n hyrwyddo’r agenda ddatblygu i drefi a chymunedau yng Nghymru.

Mae hwn yn ddigwyddiad Rhwydweithio ar y cyd a drefnir gan Gymorth Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru. Ceir cyflwyniadau gan swyddogion o’r ddau sefydliad. Rydym hefyd yn ffodus i fedru croesawu prif siaradwr o Lywodraeth Cymru a fydd yn darparu cyngor ar ‘greu cynefinoedd’ a ffrydiau cyllido i helpu canol trefi Cymru i adeiladu’n well ar ôl Covid-19.   Hefyd ceir astudiaethau achos a ddarperir gan Gynghorau Tref ac Awdurdodau Lleol ar draws Cymru.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

  • Cynghorau Cymuned a Thref
  • Swyddogion a Chynghorwyr Awdurdodau Cynllunio Lleol
  • Datblygwyr / asiantwyr

Faint?

Cynrychiolydd                                                                                      £50

Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru                                   Am Ddim

Archebwch nawr ar Eventbrite >>
Send this to a friend