Arolwg Cynllun Lle y Drenewydd & Llanllwchaearn

Cyflwynwyd Cynlluniau Lle yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, fel dull o annog mwy o ymgysylltu â’r gymuned mewn penderfyniadau cynllunio trefi lleol.

Mae Cynllun Lle y Drenewydd & Llanllwchaearn yn cyflwyno cyfle i bobl leol weithio gyda’i gilydd gyda’r Cyngor Tref i:

  • Ddylanwadu ar benderfyniadau cynllunio lleol yn y dref
  • Ddweud wrthym am eich anghenion a’ch dyheadau ar gyfer y dref
  • Adnabod atebion i faterion, i helpu i ddenu buddsoddiad

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Lle, cliciwch yma: http://www.newtown.org.uk/consultations/view/place-plan

Yn y cyfamser, rydym yn chwilio am eich barn ar yr hyn y gellid ei gynnwys yn y cynllun. Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd deng munud i gwblhau’r arolwg isod. Bydd eich adborth yn helpu i lunio’r Cynllun.

I lawrlwytho fersiwn PDF o’r arolwg, cliciwch yma. 

A wnewch chi e-bostio eich arolwg cyflawn i [email protected] neu ei adael yn Swyddfa Cyngor Tref y Drenewydd & Llanllwchaearn yn Broad Street, y Drenewydd.

BOD YN RHAN O DYNNU GWOBR! Os yr ydych yn 16 oed neu’n fwy, a byddech yn hoff o gael bod yn rhan o dynnu gwobr rad ac am ddim i ennill gwobr o £50 mewn arian parod, a wnewch chi ddarparu eich manylion cyswllt a chadarnhau eich cydsyniad ar ddiwedd yr arolwg.

Share via
Share via
Send this to a friend