Digwyddiad Rhwydwaith Tai Fforddiadwy

Isod mae recordiad o’r digwyddiad ‘Tai Fforddiadwy – Diwallu Anghenion Cymunedol yng Nghymru’ ar 12 Gorffennaf 2023.

Mae gan bob cyflwynydd eu hadrannau eu hunain.

Neil Harris – Prifysgol Caerdydd – Cynllunio a Thai Fforddiadwy yng Nghymru: fforddiadwyedd, darpariaeth, a rôl safleoedd eithriedig.

Dr Neil Harris cliciwch yma>>

 

Adam Provoost – Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Darparu Tai Fforddiadwy drwy’r System Gynllunio

Adam Provoost cliciwch yma>>

 

Sian Diaz & Natalie Hawkins – Linc Cymru – Ymagwedd Linc at Ddatblygu

Sian Diaz & Natalie Hawkins cliciwch yma>>

 

Casey Edwards – Cwmpas – Tai Fforddiadwy: gyda bobl leol, i bobl leol

Casey Edwards cliciwch yma>>

Share via
Share via
Send this to a friend